pic.image01.png 07.png 06.png 05.png 04.png 03.png 02.png 01.png

ES parama

„Ekoinovacijų diegimas UAB Kagneta“

Siekiamo įgyvendinti projekto esmė – įmonėje įdiegti ekotechnologijas ir išplėtoti precizinių mechatronikos komponentų gamybos infrastruktūrą, įsigyjant naujus našius bei inovatyvius kompiuterinio valdymo metalo apdirbimo įrenginius Įsigijus minėtą įrangą įmonė prisidės prie mažesnio žaliavų, elektros energijos, pagalbinių medžiagų  naudojimo, eliminuos neatitiktinio produkto galimybę.

Projekto biudžetas: 154000,00 Eur;

Projekto finansavimas: 64800,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020  metai.

Projektas dalinai finansuojamas iš 2014– 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

Projekto vykdytojas:

UAB “Kagneta”